Vánoční galerie a její vernisáž je tradiční akcí na naší škole. To, nač jsme byli zvyklí, změnila nová koncepce, s níž letos přišla paní učitelka Jana Neradová a paní Míša Bařinová. A samozřejmě nic nového nevzniká lehce, tvůrčí proces provázejí obtíže, ale důležité je jejich překonání a dovedení všeho do zdárného konce.

A o tom jste se mohli všichni přesvědčit ve čtvrtek 3. prosince, kdy byla otevřena Vánoční galerie v prostorách školy a v kulturním domě proběhlo vystoupení, na jehož přípravě se podílela celá škola.

Zaplněný sál hned v úvodu uchvátila mnohohlasá píseň Adiemus v podání našich deváťáků. Chlapci O. Liehr, P. Nerad a A. Šíma pak dále provázeli programem, v němž přiblížili adventní, vánoční a novoroční svátky. Také se však střídaly zpěvy, hry a přednes mnoha dalších dětí z jiných tříd. A deváťáci? Ti rámovali dalšími písněmi program a po závěrečné písni Tichá noc byli odměněni silným potleskem zaplněného sálu.

Tím však příjemný večer nekončil. Potom totiž všechny třídy rozbalily své stánky a nabídly hostům, rodičům a přátelům své výrobky. Ty nám nejen chutnaly, ale mnohé z nich už zdobí i naše domovy v době předvánoční.

Z kulturního domu jsme odcházeli s příjemnými pocity. Všem, kteří se jakkoli více či méně na akci podíleli náleží poděkování.

Sdílet: