Jako každý rok, i tento leden je v naší škole věnováno hodně času budoucím prvňáčkům.

7.1. 2010 jsme měli v l. tř. velikou návštěvu. Zavítali k nám předškoláci. Tento rok je však vyjímečný tím, že nepřišly jen děti z MŠ ve Vidči, ale i ze Stříteže. Nejdříve je prvňáčci přivítali veselými náladovníčky a písničkou. Pak se malí kamarádi ukázněně podívali, jak letošní školáci sedí, jak se umí hlásit, udržovat své místo v pořádku. Prvňáčci se rádi pochlubili poznáváním písmenek, básničkami i hlasitým čtením. Poté si děti z MŠ samy vyzkoušely sezení v krásných, nových lavicích. Předškoláci nás překvapili vzorným chováním a svými znalostmi z matematiky, takže jsme si společně započítali. Samo sebou nesmělo chybět ani protažení těla a sladkosti, které jsme si navzájem vyměnili.

Kolem jedenácté hodiny jsme se museli rozloučit, aby děti ze Stříteže stihly autobus.

Nerozloučili jsme se však na dlouho, protože se brzy uvidíme u zápisu.

Sdílet: