Mikuláš na Videčské škole chodil dne 5. 12. 2009. 
Mikuláš navštívil jednotlivé třídy na prvním i druhém stupni. A nechodil sám, doprovázeli ho anděl i čerti.
Připravili si pro děti různé hry jako například vylovení bonbónu z mouky nebo nafukování balónu až prasknou. Kromě dětí soutěžili i někteří učitelé.
Poté šel Mikuláš zkontrolovat děti do mateřské školky, kde mu některé děti zazpívaly koledu, jiné recitovaly básničku.
Mikuláš se svým doprovodem navštívil i zdejší obchod. A nakonec šel Mikuláš s andělem i čertíky popřát hodně štěstí, pohody a pěkné vánoční svátky na Obecní úřad.

            za všechny zúčastněné „čert“ Adam Šíma

Sdílet: