Dne 18. 12. 2009 uspořádali deváťáci ve škole soutěž X-faktor. Soutěžilo se ve třech kategoriích. Zpěv 1. stupeň, zpěv 2. stupeň a tanec. Přihlásilo se hodně soutěžících, takže soutěž trvala déle jak dvě hodiny. Všichni soutěžící zpívali, jak nejlépe dovedli a diváci se dobře bavili a taky si mohli spolu se soutěžícími známe písničky zazpívat, i když jen pro sebe. Vyhodnocení však záleželo na odborné porotě do které zasedli: pan ředitel Zdeněk CHrástecký, pan učitel Ladislav Ludvigh, paní učitelka Pavla Smílková a paní učitelka Dagmar Kovářová a za devatou třídu byli do poroty vybraní: Natálie Slámová a Petr Nerád. Porota udělovala soutěžícím body,na základě kterých později notářky (Sandra Martínková a Barbora Mičkalová) po poctivých výpočtech určily vítěze, které všem oznámily hlavní uvaděčky Kristýna Jurčová a Kristýna Matulová. Před vyhlášením byla pauza, během které notářky sčítaly hlasy, diváci si mohli zatancovat na písničky, které se pouštěly a napětí mezi soutěžícími houstlo. Po krátké pauze konečně přišla chvilka na kterou všichni čekali a vyhlašovaly se výsledky. Za 1. stupeň vyhrála Kateřina Fryšarová (1.třída), za 2. stupeň vyhrála Kristýna Lacinová (9.třída) a v tanci zvítězila skupina ve složení Sandra Martínková (9.trída), Nikola Frňková (8.třída) a Jan Kubát (5.třída). Akce byla skvěle připravená a věřím, že se všem zúčastněným i divákům líbila.

Za devátou třídu Barča Mičkalová

Sdílet: