Když se děti v novém roce objevily ve škole, věděly, že musejí přidat ve školní práci, protože se ještě zkouší, píší testy a prověrky, aby mohly být napsány známky a uzavřena klasifikace za 1. pololetí.

Zároveň se vše chystalo k zápisu nových žáčků. A tak 7. ledna proběhl na naší škole Den prvňáčků. Zúčastnili se ho předškoláci z Vidče a poprvé i ze Stříteže. Prohlédli si svou budoucí třídu, zhlédli vyučování a některé věci si i sami vyzkoušeli. 13. 1. se v místní MŠ konala schůzka s rodiči předškoláků a pracovnicemi (i psycholožkou) PPP ve Valašském Meziříčí. Přítomni byli i učitelky ZŠ D. Halamíková, V. Slámová a ředitel ZŠ Z. Chrátecký. O den později se tito pedagogové ze základní školy účastnili i schůzky s rodiči předškoláků v MŠ ve Stříteži.

V pondělí 25. ledna 2010 proběhl u nás jako každoročně zápis nových žáčků do naší školy. Odpoledne je už netrpělivě čekaly paní učitelky Slámová a Halamíková. Všechny děti byly velmi šikovné, zpívaly, recitovaly básničky, počítaly, malovaly, poznávaly barvy a zvířátka, přičemž již v pátek 15. 1. 2010 si ve školce udělaly 1. část zápisu – malý testík. Pro příští rok 2010/2011 jsme přijali 19 nových školáčků (10 děvčat a 9 kluků), na které se už všichni moc těšíme a věříme, že se jim ve škole bude nejen líbit, ale i dobře dařit.

Sněhu nám letos v lednu napadlo mnoho. A proto se prvňáčci, druháčci a třeťáci vydali navštívit Pustevny a království soch ledu a sněhu. I v mlze si připadali jako v pohádce. Také si na sněhu zasáňkovali a vyfotili se.

Žáci 7. třídy absolvovali s panem učitelem Ludvighem ve dnech 18. – 22. ledna lyžařský výcvik v areálu na Soláni. Všichni prokázali i schopnost pohybovat se v horském prostředí v zimě, a že někdy nebylo dvakrát teplo (teploty okolo – 10°C) Své lyžařské dovednosti prokázali v závodě, v němž bylo pořadí: 1.místo  – Barča Škařupová

                                                                        2. místo – Terezka Mičkalová

                                                                        3. místo – Jirka Smutek.

Chlapci a děvčata z deváté třídy už přemýšlí, kam zamíří po základní škole. I letos si mohou podat až 3 přihlášky na střední školy, a to nejpozději do 15. 3. 2010. Oni i rodiče už mají jejich tiskopisy i pokyny k nim a teď jen zbývá jen se dobře rozhodnout. Hlavně však musejí zabrat v přípravě, protože ve Zlínském kraji se letos budou na všechny maturitní obory psát přijímací testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních  předpokladů.

28. ledna jsme ukončili první pololetí. Nejdříve byli 3. vyučovací hodinu všichni žáci v tělocvičně na koncertě skupiny Navalentyn a poté se svými třídními učiteli zhodnotili 1. pololetí a obdrželi výpis vysvědčení. Všichni žáci prospěli (97 s vyznamenáním). Pochvalu navíc obdrželo 49 žáků (v 1. čtvrtletí 15 žáků) a napomenutí třídního učitele 1 žák (v 1. čtvrtletí 3 žáci). Věřme, že ve 2. pololetí budou výsledky ještě lepší.

Jaromíra Pečálková

Sdílet: