Po vánočních prázdninách se schází pravidelně v úterý po vyučování 11 dětí z naší třídy k nácviku recitačního pásma básníků J. Žáčka a J. Havla s názvem Kdo si se mnou bude hrát? A nejen to. Děti si v hodině výtvarné výchovy s pí. uč.  P. Smílkovou vytvořily návrhy hlav sedmihlavého draka a šaška. Následně v hodině pracovních činností s p. řed. Z. Chrásteckým „hlavy draků“ ve skupinkách ušily. Zatím naše malé herce v akci shlédla pí. uč. M. Hauserová, která posoudila a pomáhá s hudebním doprovodem. Jsem ráda, že mezi nás přišla i pí. A. Němcová z Rožnova pod Radhoštěm expertka na dramatizaci. Tímto děkuji i pí. Holišové a rodičům, kteří se do realizace této akce zapojili.

Helena Vojkůvková, tř. uč.

Sdílet: