V měsíci březnu vítáme jaro a to se odrazilo i ve školní činnosti, neboť o jaru se více dozvěděli žáci z 1., 2., 6. a 7. třídy při návštěvě programu Jaro na dědině ve Valašském muzeu v přírodě (24. a 25. 3.). Děti také malovaly obrázky s jarními motivy, s nimi zdobily školu, či je poslaly do soutěže Malujeme jaro (1. třída). Druháci pokračovali ve svém projektu na téma JARO. 19. března potěšila návštěvníky Josefovského jarmarku v Rožnově naše Valašenka.

Ač nastalo jaro, absolvovali ještě bruslení na zimním stadionu v Rožnově prvňáčci, druháci i děti druhého stupně školy. Sportovci se zúčastnili několika sportovních turnajů (ve volejbale hochů a dívek, v basketbalu hochů a dívek, ve street hockeyi a v Nestlé bakes cupu), přičemž se dařilo hlavně hochům, kteří v okrskových kolech volejbalu a basketbalu skončili shodně na 3. místě.

Ani kultura nescházela v akcích školy. 1. a 2. třída byly 17. 3. na výchovném koncertu v Rožnově p. R. Osmáci a deváťáci zhlédli muzikál Sugar v ostravském divadle a sedmáci, osmáci a deváťáci zase představení Jánošík v Novém Jičíně. Také pokračovaly čtenářské besedy s paní B. Zajícovou z rožnovské knihovny (2., 3., 6., 7. a 8. třída). Ve spolupráci s MLK prožilo 18 dětí z 1. třída Noc s Andersenem. Tři malé zpěvačky (M. Mandlová, A. Stodůlková a K. Fryšarová) soutěžily 28. března ve Zpěváčku.

A jakých dalších soutěží se naši žáci zúčastnili?

– výtvarná soutěž Požární ochrana (1. třída)

– dopisová soutěž České pošty (2 žákyně)

– okresní kolo Olympiády z českého jazyka, v níž deváťačka N. Slámová obsadila    6. místo z 28 účastníků

– matematická soutěž KOLOKAN (2. – 9. třída)

Devátáci se chystají k přijímacím zkouškám na střední školy. A o tom, čím chtějí být, přemýšlejí i osmáci, mezi něž zavítal na besedu pracovník úřadu práce pan V. Adámek.

Měsíc březen skončil zájezdem sedmáků, osmáků a deváťáků do Zlína, kde byli v zábavním parku GALAXIE, navštívili Muzeum obuvi a známý mrakodrap.

Sdílet: