Ve dnech 6. 4. – 11. 4. 2010 se uskutečnil studijní zájezd dětí z videčské školy do Anglie, Francie.

Co nás čekalo? Převážně pěší prohlídka dvou evropských metropolí, poznávání kultury, historie, života v těchto evropských zemích. Pro všech sedm cestovatelů z druhého stupně naší základní školy pak prvotní setkání s rodilými mluvčími v anglických rodinách, kde byli ubytováni po dobu dvou dnů. Jejich ranní úsměvy na parkovišti nepotřebovaly komentář.

Děti během této expedice ušly hezkých pár kilometrů, vyšlapaly kolem 700 schodů do druhého patra Eiffelovky věže. Plavily se trajektem, jely výletní lodí po Seině, metrem v Londýně. Krmily veverky v Jame’s parku, fotily rozkvetlé tulipány, pelikány v jezírku. Zamávaly královně Alžbětě k oknům Buckinghamského paláce. Pochutnaly si na vyhlášených palačinkách v Latinské čtvrti v Paříži, viděly Napoleonem založenou Invalidovnu, pokochaly se pohledem na Vítězný oblouk a pařížské bulváry. Strachy se třásly v Madame Tussauds v Komnatě hororů. Všechny tyto i další zážitky umocnilo slunečné počasí, kvalitní průvodcovský servis (paní průvodkyně z CK František Prášek) i bezpečná jízda řidičů po levé straně.

Dětem se jistě vyplatil trénink konverzace i důkladná příprava na reálie, do které se zapojili  další pedagogové naší školy. Navázaly také přátelství s účastníky zájezdu ze ZŠ Huslenky a ZŠ Hranice.

Mladí cestovatelé z videčské školy si ode mne zaslouží pochvalu za vzorné chování, dochvilnost a statečný boj s městskou dlažbou.

Závěrem bych touto cestou chtěla poděkovat vedení naší školy za morální podporu a  SMS zprávy po celou dobu trvání zájezdu.   

Helena Vojkůvková, organizátorka zájezdu

Sdílet: