Po vyučování 27.dubna 2010 nás v nově vybudované učebně navštívil pan Zdeněk Petružela, tatínek Lukáše a Evy.

Na dvou několikatýdenních expedicích  navštívil Afriku, procestoval spoustu afrických států, seznámil se s životem domorodých kmenů, poznal národní parky Afriky a život zvířat na tomto kontinentu. Dovezl hodně překrásných fotografií, které nám promítal, zajímavě vyprávěl a podělil se s námi o svá poznání a zážitky ze svých cest.

Beseda byla velmi zajímavá a poutavá. Dozvěděli jsme se mnoho nových informací o životě lidí i zvířat v Africe. Pochopili jsme spojení lidí a zvířat s přírodou. Uvědomili jsme si, že na této planetě žijí lidé jinak než my a poznali jsme závislost člověka na přírodě.

Všichni, kteří besedu navštívili, nelitovali a odcházeli s trochou pokory a možná i přehodnotili vztah k lidem a věcem kolem sebe. Určitě ale budou vidět Afriku jinak než doposud.

Veliké poděkování patří panu Petruželovi, že si našel čas na žáky naší školy. Díky za tu krásnou besedu, přejeme mu hodně zdraví a po návratu z další expedice se zase budeme těšit na setkání u nás ve škole.

Mgr. Zdeněk Chrástecký, řed. školy

Sdílet: