Ve své shrnující zprávě vám představím školní akce, o kterých se více můžete dočíst na webových stránkách obce v rubrice Aktuálně ze školy.

Zcela novou akcí se stala Zabíjačka podle Josefa Lady, kterou připravil pan ředitel Chrástecký, a tak mnoho dětí i dospělých vidělo a ochutnalo zabíjačkové dobroty.

Velmi často jsme sportovali a naši žáci se zúčastnili turnajů ve Street hockeyi, Nestlé basket cupu, malé kopané, volejbale smíšených družstev 6. a 7. tříd (1. místo v okresním kole), McDonald´s Cupu 4. a 5. tříd (3. místo v Rožnově p.R. z 11 zúčastněných týmů).

Úspěšné bylo i družstvo 1. stupně (D. Mazan, R. Jaskulová, L. Petružela, E. Večerková), které se ve vědomostní soutěži Moudrá sovička v Rožnově umístilo na 6. místě z 11 soutěžících družstev.

Všechny třídy 1. stupně a šesťáci byli 15. dubna v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí na výstavě Dravé šelmy, připravenou CHKO Beskydy. Člen CHKO pan Šilhan podnikl 30.4. s našimi třeťáky přírodovědnou vycházku k tůňce pod bývalým areálem JZD a přiblížil jim zdejší přírodu a její živočichy.

27. dubna byli ve škole přivítáni rodiče. Na konzultacích se od učitelů dozvěděli o prospěchu a chování svých dětí, žáci 1. a 2. třídy rodičům předvedli, co už dokážou. Rodiče osmáků od pana V. Adámka z ÚP ve Vsetíně získali informace o volbě povolání a střední školy. A deváťáci, ti už měli přijímací zkoušky za sebou. Vzhledem k nepřehlednostem souvisejícím se 3 přihláškami, však 95% z nich vědělo, že byli na nějakou ze škol (někteří i na všechny vybrané) přijato.

Nové poznatky získávali žáci i na přednáškách: O drogách (8. třída v rámci Peer programu), Jak se žije na Ukrajině (9. třída v rámci programu prevence), Sluneční soustava (9. třída ve spolupráci s Hvězdárnou ve Val. Meziříčí), o Indonésii (2. stupeň v Rožnově vyslechl členy pelhřimovské agentury Pohoda), o Africe (pro zájemce přednášel pan Petružela).

Skupinka dětí s p. uč. Vojkůvkovou pak cizí země (Anglie – Londýn, Canterbury, Dover, Francie – Paříž) poznala na svém zájezdu ve dnech 6. – 11. dubna. Děti také poznaly, jak důležité je něco vědět a ovládat cizí jazyk.

Jaromíra Pečálková

Sdílet: