V předešlé zprávě jsem informovala o nacvičování pásma básní J. Žáčka  Kdo si se mnou bude hrát?. A nejen básně tohoto známého básníka předvedly děti ze 3. třídy svým maminkám a nejbližším 12. května na besídce pro maminky.

Přála jsem si, aby každé dítě potěšilo tím, co umí a co je mu nejbližší. Všechny děti pak byly zapojeny do výtvarného zpracování básně Kačka rošťačka, sborového zpěvu, malého pohoštění v podobě čokoládových jednohubek či přípravy místnosti pro besídku.

Tentýž program, kterým jsme (jak doufám) potěšili nejen maminky, jsme ještě jednou zopakovali našim seniorům 20. května v Domově důchodců v Rožnově p. R.. A podle ohlasu publika myslím, že se nám náš úmysl vyslovený dětmi …přejeme hodně úsměvu… podařil.

Jsem ráda, že se děti věnovaly nácviku tohoto pásma i ve svém volném čase a některé části programu si samy zrežírovaly. K úspěšnému průběhu těchto akcí jistě přispěla i spolupráce s vyučujícími výchov – p. Z. Chrásteckým, p. P. Smílkovou a touto cestou bych také ráda poděkovala p. B. Drdové a všem ochotným rodičům za pomoc při organizaci.

Helena Vojkůvková, tř.uč. 

Sdílet: