V měsíci květnu se ve Valašském Meziříčí uskutečnila dopravní soutěž, které se zúčastnili i žáci naší školy ve složení: Iveta Fabiánová, Jakub Smílek, Radek Fabián a Eva Petruželová. Před soutěží se tito žáci pečlivě připravovali. Informace týkající se zdravovědy jim poskytla p. Machýčková, jízdu zručnosti připravil na dvoře školy pan L. Fabián a testy byly probírány v dopravní výchově. Všechny tyto činnosti byly dobře při soutěži zvládnuty, ale  bohužel to na vítězství nestačilo. Naše družstvo se umístilo na čtvrtém místě. I tak ale tyto žáky velmi chválím a doufám, že příští rok obsadíme některé z medailových míst. Tímto také děkuji p. Machýčkové a L. Fabiánovi za pomoc při přípravě na tuto soutěž.

Pavla Smílková

Sdílet: