Na jaře byla vyhlášena soutěž  Požární ochrana očima dětí, která měla část výtvarnou a literární. Zaslali jsme do této soutěže také práce dětí naší školy a opět jsme měli úspěch! Žákyně 5. třídy, Eva Večerková, se umístila v okresním kole na 3. místě v literární části soutěže se svojí pohádkou O hořícím obrovi a hasičce Katce. Tímto moc gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích!

Pavla Smílková


O hořícím obrovi a hasičce Katce

Byla jedna vesnička, která se jmenovala Kateřnice. Ta vesnička byla malá. Bydlelo ta jen deset rodin. Protože tam bydlelo tak málo lidí, tak byli jen dva hasiči. První hasič byla profesionální hasička Katka, druhý hasič byl dobrovolný hasič Jakub, kterému všichni říkali Smilky.

Katka a Smilky měli rádi legendy. Jejich nejoblíbenější byla o obrovi, který znal jednoho draka. Drak se jmenoval Soptival. Soptival byl jeho jediný a nejlepší přítel. Jednoho dne obr zapomněl Soptivalovi donést snídani. Soptival se velice rozlítil a všude kolem sebe začal plivat ohýnky. Obr tak tak uhnul dvěma ohýnkům, ale třetímu ohýnku už se nedokázal vyhnout a tak se stal hořícím obrem. Ale když obr chvíli nemluví, obr zhasne.

Katka a Smilky tuto legendu říkali všem rodinám a když už to říkali v desáté rodině, tak se najednou začalo všechno třást! Nejdříve trochu a pak hodně. Katka vyšla ven z domu a zavolala: „Hořící obr!“. Vesničku zachvátila panika! Byl slyšet křik, protože obr zapálil, na co šlápl. Smilky si pomyslel: „Takže to nebyla jen legenda?“ Katka a Smilky museli začít jednat. Půl města bylo v plamenech. „Nejdřív musíme odlákat obra zpátky,“ řekl Smilky. Řekli obrovi, jestli by nechtěl být zase normální obr a ne hořící obr. Obr se usmál na souhlas. Řekli mu: „Stůj tady a my tě uhasíme!“ Oba hasili vším, co měli. Uhasili ho. Pak obrovi řekli, ať raději odejde a najde si nějakou obřici. Obr radostně odskákal.

Smilky a Katka poprosili všechny sousedy, aby jim pomohli hasit. Za čtyři hodiny bylo vše uhašené.

Zanedlouho co opravili všechny domy, jim přišel dopis, že bude svatba, protože obr si našel obřici. Takže všechno dobře dopadlo.

Sdílet: