Žijeme v rychlé, moderní a technické době. Kontakty nám nejčastěji zprostředkovává mobil, internet, … Psaní dopisů ustupuje. Snad proto každoročně pro žáky a studenty organizuje Česká pošta celostátní dopisovou soutěž, v níž byla letos ve své kategorii úspěšná i žákyně naší školy.

Eva Petuželová, ze 6. třída psala dopis do budoucnosti svému vlastnímu já, jak znělo zadání soutěže. Svou prací zaujala a obsadila 1. místo. Nejenže vyhrála digitální fotoaparát, ale její práce bude přeložena do angličtiny a francouzštiny a zaslána do Mezinárodního úřadu Světové poštovní unie v Bernu. Zde její práci i s pracemi z ostatních zemí posoudí mezinárodní porota, která ocení nejlepší.

Evě blahopřejeme. Nechť ji neopouští náklonnost k češtině a literatuře.

J. Pečálková

Sdílet: