V uplynulém školním roce 2009/2010 jsme zavedli pro žáky 8. třídy nový volitelný předmět „základy administrativy“. Součástí  tohoto předmětu je získání dovednosti v psaní na klávesnici s co největší rychlostí a přesností, samozřejmě bez sledování klávesnice. K získání této dovednosti nám výrazně pomohla programovaná výuka ZAV. Aby byla výuka zajímavější, zúčastnili se všichni žáci 8. třídy pod vedením vyučující Evy Mandulové celoroční internetové meziškolní soutěže a uspěli. Z 250 registrovaných škol skončili na 14. místě a získali tak dotaci ve výši 3 800,- Kč, ta bude použita na jejich výuku v příštím školním roce. Nejúspěšnější trojice třídy (Milan Kočíb, Andrea Holišová a Štěpán Bařina) se zúčastnili mezinárodní soutěže INTERSTENO, diplom za úspěšné absolvování soutěže obdržel Milan Kočíb, a to za výkon 233 čistých úhozů za minutu, celá trojice pak získala pro školu diplom za úspěšné zvládnutí soutěže. Mezi žáky s velmi dobrým výkonem v psaní na klávesnici patří rovněž Pavlína Řezníčková a Lena Dobešová.

Sdílet: