Ve středu 1. září 2010 jsme v tělocvičně školy slavnostně zahájili nový školní rok. Po uvítacích projevech pana ředitele školy Z. Chrásteckého a paní starostky Š. Mikulenkové následoval program, v němž tančila a zpívala Valašenka, recitovali H. Řezníčková a R. Golda ze 7. třídy a tančila děvčata ze 4. třídy. Pokračovalo se pasováním prvňáčků na žáky školy. Poté se děti s třídními učiteli rozešly do tříd.

Dětí do školy nastoupilo 145 a žádné třídy nebudou spojeny, pouze některé výchovné předměty 2. stupně budou vyučovány společně.

Třídními učiteli jsou:

                                   v 1. třídě         V. Slámová

                                   ve 2. třídě       D. Halamíková

                                   ve 3. třídě       H. Vojkůvková

                                   ve 4. třídě       P. Drda

                                   v 5. třídě         P. Smílková

                                   v 6. třídě         V. Mertová

                                   v 7. třídě         D. Kovářová

                                   v 8. třídě         E. Mandulová

                                   v 9. třídě         E. Mandulová

Metodikem prevence rizikového chování je L. Ludvigh a výchovnou poradkyní J. Pečálková.

Na škole bude pobočka ZUŠ ve Valašském Meziříčí (výtvarný a hudební obor).

Děti budou mít možnost zapojit se také do kroužků: Valašenka, míčové hry, čeština a matematika pro deváťáky, logopedie, keramika, angličtina, …

Sdílet: