Hned z počátku školního roku se podařilo 2.třídě ZŠ Vidče navštívit výukový program připravený Valašským muzeem v Rožnově p. R. A tak jsme si museli 8.září přivstat, abychom stihli linkový autobus. Protože jsme měli do začátku programu dostatek času, využili jsme jej k ečxkurzi na poště a nově otevřrném dětském hřišti. Poté hurá do Janíkovy stodoly, kde jsme se měli dovědět, Jak to bylo s horů Radhošťl. Ochotníci z Dolní Bečvy navodili dvěma pohádkami hezkou atmosféru k další výuce. Od paní Maléřové a Rousové se děti h dověděly o ověčkách, životě v okolí Rožnova a měly možnost si i zazpívat. Pak už jsme se venku nestačili divit u různých stanovišť. Poznávali jsme bylinky, seznámili se s druhy dřeva, pozorovali řezbáře, jak vyřezává píšťaličky. Od stánku s vycpanými sovami, netopýry aj. živočichy se nikomu moc nechtělo. Ale vyprávění pana Šulgana o dírách v Radhošti a neživé přírodě by se dalo také poslouchat do nekonečna.Všech nově nabytých poznatků využijeme nejen v hodinách prvouky, ale i českém jazyce, hudební a pracovní výchově.

Halamíková Dobromila, tř. uč.

Sdílet: