Vážení rodiče,

Tak nám ten nový školní rok 2010-2011 začal a já cítím povinnost vás informovat o tom všem , co jsme pro vaše děti připravili.

V letošním školním roce nastoupilo v září do školy 144 dětí. To znamená nárust oproti loňskému roku o 12 dětí.

Vzhledem ke zvýšenému počtu žáků ve třídách prvního stupně nespojujeme ročníky a spojujeme  pouze výuku PV,VV a TV na druhém stupni. Z téhož důvodu jsme přijali na školu nového pedagoga Mgr. Pavla Drdu.

Na školu se vrátila z rodičovské dovolené Mgr. Vlaďka Mertová a nahradila zastupující paní Mgr. Alenu Pytelovou.

Uvolněním prostor v nejspodnějším patru školy se nám povedlo svépomocí a beznákladově vytvořit učebnu VV a HV. Pod přístřeškem školního dvora vznikla venkovní učebna PV s ponky a hoblicemi.

V loňském roce zahájená činnost oddělení ZUŠ Valašské Meziříčí se těší v letošním roce velkému zájmu žáků školy. V hudebním oboru – hra na klavír navštěvuje 10 žáků, hra na kytaru navštěvuje 8 žáků, hra na zobcovou flétnu 9 žáků. Ve výtvarném oboru se zapsalo 24 žáků.

Do mimoškolní činnosti a kroužků se zapojily Míša Bařinová (folklórní zpěv) a Iva Mandulová (Valašenka).Jsme moc rádi, že tyto maminky mají zájem o spolupráci se školou a moc jim děkujeme za tuto bezplatnou pomoc.

Keramický kroužek navštěvuje 18 žáků.

Pěvecký kroužek navštěvuje cca 15 žáků.

Valašenku navštěvuje cca 27 žáků.

Na škole probíhá v úterý a pátek také výuka náboženství.

Byla zahájena výuka ruského jazyka a pokračujeme v základech administrativy.

Ve školní družině jsme museli omezit počet na maximálně možný – to je 30 žáků.

Na škole probíhají dva evropské projekty. Zavádění nových vyučovacích metod a využití ICT a projekt Comenius. V říjnu navštívili a obdivovali naši školu zástupci Estonska, Belgie a Polska.

Přestože se stále hovoří o přílivu peněz do školství, skutečnost je taková, že se školám pro rok 2010 krátí  rozpočty až o cca 1,5%, což je nemalá částka, která může dost zásadně narušit bezproblémový chod nás – malých škol.

Vzhledem k navýšení počtu žáků a k přísným úsporným opatřením by naše škola neměla mít do konce roku 2010 zásadní ekonomické problémy.

Mgr. Zdeněk Chrástecký
ředitel školy

Sdílet: