Dne 12. 10. 2010 žáci 3. třídy v rámci Prvouky navštívili Obecní úřad ve Vidči, kde je přivítala paní starostka Štěpánka Mikulenková, která žákům ukázala Obecní úřad, seznámila je se svou prací a odpovídala na zvídavé otázky dětí týkající se Obecního úřadu.  Tato návštěva se dětem velice líbila.

Pavla Smílková

Sdílet: