20. října 2010 se všech 22 žáků 8. a 9. třídy zúčastnilo soutěže Přírodovědný klokan 2010, kterou pořádá pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a tercií a kvart osmiletých gymnázií Přírodovědná fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Naši žáci soutěžili v kategorii Kadet, postupně odpovídali na 24 otázek zaměřených na přírodopis, fyziku, matematiku, chemii a zeměpis. Nejlépe zvládl celou soutěž Štěpán Bařina z 9. třídy, druhé místo získal Patrik Solgovič a třetí pak Lukáš Frňka (oba rovněž z 9. třídy).

Eva Mandulová, tř. uč. 8. a 9. třídy

Sdílet: