Co zajímavého čekalo děti z první a třetí třídy v pátek 12. 11. 2010? I tento školní rok měly možnost navštívit naši knihovnu, besedovat s knihovnicí pí. B. Zajícovou. Tentokrát  čekalo na děti z 1. třídy téma Za pohádkou pohádka. Nejprve si žáčci vyslechli dvě pěkné pohádky a následně měly možnost ve skupinkách  poskládat rozstříhaný obrázek, podle něj pohádku uhodnout a co nejlépe zahrát, aby ji ostatní prvňáčci poznali.

Co nám kniha prozradí? Na tuto otázku postupně hledaly odpověď děti ze 3. třídy. Ty obdržely na konci besedy i kvíz. Nutno dodat, že  se nám besedy líbily a už se budeme těšit na další, které nás na jaře čekají. Za to patří dík paní knihovnici z Rožnova pod Radhoštěm.


              Helena Vojkůvková, Vlaďka Slámová, tř. uč. 3. a 1. tř.

Sdílet: