O tom nás v průběhu dvou vyučovacích hodin dne 21. října 2010 vytrvale přesvědčoval (a nebylo to poprvé) sběratel a mineralog p. J. Novotný.

Děti ze 3. a 5. třídy se např. dozvěděly, jaké bohatství skrývají nánosy řeky Bečvy (určitě jste slyšeli o jaspisu), případně o vltavínech v Čechách… Mnozí nevěřili svým uším, když slyšeli, jak složitý je vznik a původ minerálů a hornin.

Osvědčil se předem připravený billboard (autorka Karolina Smutková), který přilákal i další nečekané zájemce z 1. a 2. stupně.

Ze zájmu dětí o tuto akci usuzuji, že se dočkáme další návštěvy mineraloga…

Helena Vojkůvková, Pavla Smílková

Sdílet: