V 8. a 9. třídě se společně vyučuje předmět Praktické činnosti, který je zaměřen na poznávání světa práce, uvědomování si vlastních schopností a správnou volbou střední školy.

Proto dne 25. 10. 2010 žáci navštívili Střední školu zemědělskou a přírodovědnou v Rožnově p. R., kde je se školou a obory studia na ni seznámili pan Šulgan a paní Juřicová. Ta jim předvedla i ukázku výcviku a poslušnosti psa, protože i s kynologií se na škole setkají.

J. Pečálková

Sdílet: