Měsíc listopad je přelomovým měsícem ve škole, neboť končí 1. čtvrtletí. S prací prvňáčků a druháků se mohli seznámit rodiče na společných schůzkách s dětmi. O ostatních dětech mohli rodiče získat informace v době konzultací.

12. listopadu zavítali na čtenářské besedy prvňáci (Za pohádkou pohádku) a třeťáci (Co nám kniha prozradí). Tento den se na škole konalo školní kolo Dějepisné olympiády, v němž zvítězil osmák J. Smutek. Za ním se umístili Š. Bařina a B. Škařupová.

14. listopadu si na představení o Křemílkovi a Vochomůrkovi zajeli do Nového Jičína s předškoláky žáci 1. až 3. třídy.

15. listopadu se do Rožnova p. R. vydali zabruslit si se svými učiteli třeťáci, čtvťáci a páťáci.

Následující den 16. 11. poseděli u cimbálu přátelé Valašenky. Zdařilé vystoupení dětí se uskutečnilo díky Z. Chrásteckému (provázel pořadem), p.uč. P. Smílkové (doprovod na harmoniku), p. uč D. Halamíkové a p. I. Mandulové (vedení dětí), P. Zetkovi (hra na cimbál), provozovatelům restaurace Milano a obětavým maminkám.

18. 11. připravil L. Ludvigh pro 8. a 9. třídu projekci filmu Swingtime s besedou.

Naši sportovci (7 chlapců z 2. stupně) se zúčastnili okresního finále v malé kopané v Hovězí. 23. 11. zde vybojovali 4. místo ve skupině.

Děti ze souboru Valašenka se 25. 11. představily žákům školy v kulturním domě. Jejich pásmo se všem líbilo.

30. 11. bylo ve škole základní kolo Olympiády z českého jazyka, které je určeno žákům 8. a 9. tříd. Z pěti účastníků byl v části jazykové i slohové nejlepší Štěpán Bařina z 9. třídy.

Nejvíce úsilí a času věnovali v listopadu žáci i učitelé přípravě Vánočního jarmarku a 8. a 9. třída nácviku úvodního pásma. Hodně jim pomohli i mnozí rodiče a prarodiče.

Sdílet: