V minulých dnech jsme na naší škole začali používat  v hodinách tělesné výchovy  řadu nových učebních pomůcek. Ten výčet není důležitý svou délkou, je významný svým obsahem. Nadace DKS se rozhodla podpořit náš projekt více, kvalitněji a lépe sportovat a přispěla nám nemalou částkou 15 000,-Kč. Za tyto penízky jsme si pořídili volejbalové míče, síť na volejbal, stojany na skok vysoký, dresy.

Nové dresy jsme vyzkoušeli na některých soutěžích, nejvíce však na okresním finále v malé kopané, kam jsme se probojovali po vítězství na okrskovém kole.

Dále jsme mohli obohatit výuku dovedností žáků ve volejbale za pomoci velmi kvalitních míčů.

No a to hlavní, výuku skoku do výšky, to nás teprve čeká. Na což se určitě všichni těšíme.

Závěrem krátce: za vše čím jsme mohli letos zkvalitnit sportování na naší škole moc děkuji Nadaci DKS, nejen jménem svým, ale především jménem všech naších žáků. Tož děkujeme!

Mgr. Ladislav Ludvigh

Sdílet: