Měsíc začal velkou předvánoční akcí – Vánočním jarmarkem – 2. prosince. Jednotlivé třídy si připravovaly předměty do prodeje a osmáci a deváťáci navíc nacvičili i vánoční program, který celý jarmark otevíral.

Dřívější předvánoční atmosféru na Valašsku dětem přiblížil program s názvem Vánoce na dědině, který v rožnovském muzeu navštívili prvňáci, druháci, třeťáci a šesťáci.

Deváťáci zase strávili 15. 12. zajímavě půlden v ISŠ-COP ve Valašském Meziříčí. Zážitkové dopoledne s chemií jim nejen přiblížilo jeden z oborů této střední školy, ale navíc si pomocí zdejších studentů některé pokusy i sami zkusili. Poté si prohlédli celou školu a poznali, jaké další obory by zde mohli studovat.

Vzájemně se poznávali i předškoláci z MŠ s našimi prvňáčky. Nejdříve 8. prosince společně zhlédli v MŠ Popletenou pohádku a děti z MŠ zahrály divadlo o narození Ježíška. Další den přišli předškoláci do naší velké školy a prvňáci jim ukázali, co už se naučili.

Dále pokračovala činnost národopisného kroužku a 7. prosince se někteří členové Valašenky zúčastnili vítání občánků na Obecním úřadě ve Vidči.

Vyžívali se i sportovci. 8. 12. se chlapci 6. – 7. třídy zúčastnili okrskového kola v Orion Flobal Cupu, v němž obsadili 3. místo. 16. 12. se na škole konal IV. Ročník Mikulášského volejbalového turnaje smíšených družstev. Mezi třemi zúčastněnými družstvy zvítězil tým Létajících ptáků N. Frňkové z 9. třídy.

9. prosince proběhlo školní kolo recitační soutěže. Vítězi se v jednotlivých kategoriích stali K. Fryšarová ze 2. třídy, P. Kuběja ze 4. třídy, V. Cabáková ze 7. třídy a V. Kubějová z 8. třídy.
Závěr kalendářního roku byl jiný. Nejdříve si všichni poslechli v místním kulturním domě koncert skupiny Navalentyn a pak nám pěkně zazpívala koledy děvčata vedená paní M. Bařinovou. Nakonec se děti společně zabavily na třídních besídkách.

J. Pečálková

Sdílet: