Vážení rodiče, milí žáci, zaměstnanci školy a všichni, kterým není  škola ve Vidči lhostejná.

Je tady nový rok 2011 a s ním troška bilancování i plánů do budoucna.

Především mi dovolte popřát vám zdraví, rodinnou pohodu, úspěchy a vše jen to nejlepší v nastávajícím roce. 

Rád bych vám všem poděkoval za spolupráci, finanční příspěvky i za  vaši účast na akcích pořádaných školou. Děkuji i všem žákům, že se s takovou vervou zapojují do příprav a hlavně realizací všech školních i mimoškolních iniciativ. To největší poděkování však patří všem pracovníkům školy.

V loňském roce obstála naše a vaše škola velmi dobře na poli vzdělávacím i  výchovném i ekonomickém.  Na škole nebyla řešena žádná závažná kázeňská pochybení žáků, nabyly zde žádné projevy šikany či jiných negativních jevů  a také nedošlo k úrazům žáků. Navíc jsem nabyl dojmu, že žáci chodí do školy v převážné většině rádi a škola je baví. Krásně připravená Vánoční akademie všemi ročníky školy završená programem žáků osmých a devátých tříd má slova jen potvrzují.

Největší podíl na klidném a pracovitém prostředí školy má kolektiv pracovníků školy – pracovníků pedagogických i nepedagogických. 

Na škole začala fungovat pobočka ZUŠ Valašské Meziříčí ve hře na nástroje a ve výtvarném oboru. Dnes se do těchto aktivit zapojuje přes šedesát žáků naší školy.

Práci dětského valašského souboru Valašenka není nutno zvlášť přibližovat. Více než pětapadesátiletá tradice je tou nejlepší referencí.Do práce folklorního souboru se zapojilo přes třicet žáků, rodiče i prarodiče. S vedením kroužku pomáhá paní učitelce Halamíkové a Smílkové paní Iva Mandulová.

Poprvé se v KD Vidče krásně uvedl také patnáctičlenný pěvecký kroužek pod vedením Míši Bařinové

Přestože jsme hospodařili s omezenými prostředky, nikdo výrazně nepocítil tyto nedostatky. V loňském roce jsme nezahájili žádné investiční akce a ušetřené prostředky jsme si „nahospodařili a převedli“ na tento rok. Rádi bychom rekonstruovali toalety u školní jídelny, které používá i veřejnost a rádi bychom opravili podlahy ve staré budově – v učebně školní družiny a první třídy.

A co nás čeká v tom roce novém,  jaké máme plány a vize pro rok 2011?

V lednu to bude hlavně ukončení prvního pololetí školního roku 2010-2011 a zápis do první třídy. Matrika obce i počty žáků v MŠ Vidče napovídají, že k zápisu přijde pravděpodobně 19 dětí z Vidče. Naše snažení v obci Střítež nad Bečvou přivede pravděpodobně  pět z dvanácti předškoláků z MŠ Střítež. To znamená, že první ročník by měl mít kolem 24 žáků. Z toho všeho vyplývá, že by školu ve Vidči mělo v příštím školním roce navštěvovat kolem 150 žáků v devíti ročnících.

Začátkem února bych vás rád všechny pozval na školní zabíjačku ve škole – jako mé osobní poděkování za vaši přízeň.Do konce školního roku bychom rádi ještě uskutečnili kromě jiných i tyto akce:  Karneval na sněhu, pobytový lyžařský kurz pro sedmáky, velký velikonoční program žáků školy v KD Vidče pro veřejnost, program Valašenky pro veřejnost v KD, výchovný koncert ZUŠ Valašské Meziříčí pro žáky školy v KD, pobyt v přírodě, absolventský koncert žáků ZUŠ naší školy pro školu a veřejnost v KD, Den matek s programem pro maminky, II. Sportovní Olympiáda školy, závěrečný program osmáků a deváťáků na konci školního roku v KD.

 Je toho jistě hodně, co nás čeká. Bez vaši přízně bychom vše nedokázali. Přeji vám, našim žákům a spolupracovníkům pevné zdraví a těším se na spolupráci.

   Mgr. Zdeněk Chrástecký – ředitel školy

Sdílet: