První kalendářní měsíc r. 2011 začal přípravami na zápis do první třídy pro nový školní rok. Nejdříve 5.1. navštívil pan ředitel Chrástecký a paní učitelky Slámová a Halamíková školu ve Stříteži. Děti ze střítežské a videčské školky, které se chystají do školy, zavítaly 7. 1. mezi naše prvňáčky a ti jim předvedli, co už umějí. Také si všichni prohlédli školu, tělocvičnu a družinu. Rodiče předškoláků získali informace i 11. 1. na schůzce s psychology v MŠ Vidče. A poté nastalo pondělí 24. ledna, kdy s rodiči přicházeli k zápisu i budoucí prvňáci. Do 1. třídy jich pravděpodobně nastoupí 27.

Šesťákům a sedmákům byla 5. 1. v rámci programu prevence rizikového chování určena přednáška o dospívání, jež byla doplněna promítáním videa.

Za ledovými sochami se ve dnech 18. a 19. ledna vydali na Pustevny všichni žáci 1. stupně.

Děti se věnovaly i sportování. V novoročním turnaji čtveřic ve volejbale 13. 1. zvítězilo družstvo osmáků. Sportovci ze 4. – 7. třídy ve dnech 20. a 27. 1. bojovali v turnaji ve street hockey, v němž zvítězilo družstvo Petra Mičkala. Tento den dopoledne si 39 žáků druhého stupně zajelo zabruslit na rožnovský zimní stadion.

31. 1 . děti ze třetí třídy s myslivcem p. Neradem vyšli do přírody.

Žáci školy se zapojili v lednu do sběru vyřazených autolékárniček, jichž nasbírali více než 100 kusů.

První pololetí jsme zakončili 31. ledna 2011. V mrazivém počasí si zasportovali v tělocvičně, kde se vystřídali nejdříve žáci prvního a pak druhého stupně. Od svých třídních učitelů převzali výpis vysvědčení za 1. pololetí. Ze 143 žáků školy jich 100 (70%) prospělo s vyznamenáním a neprospěli 3 žáci. Neobjevily se ani závažné kázeňské přestupky, a tak 9 žáků dostalo napomenutí třídního učitele. Zato 31 dětí obdrželo pochvaly (za reprezentaci školy ve Valašence, za vzorné plnění šk. povinností, za práci pro třídu, za reprezentaci školy ve sportovních soutěžích).

Jaromíra Pečálková

Sdílet: