Dne 13. ledna 2011, v rámci míčových her, jsme se opět v hojném počtu sešli pod vysokou sítí, abychom si zahráli, tentokrát ve čtveřicích. Turnaj zorganizovali osmačky Barča Škařupová a Terezka Mičkalová.

Celkem se do turnaje přihlásily čtyři družstva, hrálo se systémem play off. Vítězem se stalo družstvo osmaček, které si nejlépe takticky poskládalo družstvo.

První tři družstva obdržely za své úsilí sladkou odměnu, pan ředitel ji ještě umocnil bonboniérou pro vítěze.

Nejlepším hráčem, resp. hráčem s největším zlepšením byl na závěr turnaje jednomyslně vyhlášen  Jan Kubját z 6. ročníku.

Sportu zdar, volejbalu na naší škole zvlášť!!

Mgr. Ladislav Ludvigh

Sdílet: