Když jsme se ve škole opět sešli po vánočních prázdninách, probírali jsme v rámci občanské výchovy v 7. ročníku význam mezilidské solidarity. Naše sedmáky nebylo nutné vůbec přesvědčovat, aby se do projektu sběru starých autolékárniček zapojili. Pod vedením zvolených „managerů“ Karolíny Smutkové a Františka Adama si rozdělili úkoly a projekt jsme mohli spustit.

Celkem se nám podařilo nasbírat 100 starých autolékárniček, z nich jsme vytřídili obvazy, rukavice, a trojcípé šátky.

Do projektu byli žáky zapojeni i někteří učitelé, např. pan ředitel Mgr. Z. Chrástecký, pomohla V. Mertová, za nitky zezadu popotahoval L. Ludvigh.

Vytříděný materiál jsme uložili do krabic a bude odvezený na sběrné místo Adry v Rožnově pod Radhoštěm.

Doufáme a věříme, že i kdyby tento materiál pomohl v daleké africké Keni byť jedinému človíčkovi, tak to vše mělo svůj hluboký význam.

Děkuji všem sedmákům!!!!

 Mgr. Ladislav Ludvigh

Sdílet: