V únoru, 1 měsíci 2. pololetí, si děti odpočinuly v době jednodenních pololetních prázdnin a týdenních jarních prázdnin.

2. února se J. Smutek z 8. třídy zúčastnil ve vsetínském zámku okresního kola Dějepisné olympiády, která je určena žákům 8. a 9. tříd a příslušných ročníků víceletých gymnázií. Skončil 30. ze 45 soutěžících.

Do knihovny na čtenářskou besedu s paní Zajícovou zavítali žáci šesté a poté čtvrté třídy.

Tento den zajistil pan ředitel Z. Chrástecký dříve na vesnici nezbytnou akci – zabíjačku. Čtvrcení a zpracování prasete mohli ve školním dvoře pozorovat žáci i veřejnost. Ti všichni mohli také ochutnat zabíjačkové pochoutky, jež připravovali otec a syn Dobešové, L. Mandula a V. Nerad a kuchařky školní kuchyně.

28. února se v Rožnově zúčastnili soutěže ve vybíjené chlapci 5.-7. třídy.

V měsíci únoru byla v Rožnově p. R. vyhodnocena výtvarná soutěž Zima na Valašsku. Velmi úspěšný v ní byl Lukáš Petružela z 5. třídy, který obsadil 1. místo.

V únoru také probíhal na škole sběr starých autolékárniček, které byly po vytřídění odvezeny do Rožnova na sběrné místo Adry. Aktivní byli zejména sedmáci vedení K. Smutkovou a F. Adamem. Sesbírali 100 autolékárníček.

J. Pečálková

Sdílet: