28. března 1592 se někde na Moravě narodil velký „učitel národů“ Jan Ámos Komenský. V Českých zemích a na Slovensku (a možná i jinde) se proto tento den už dlouho slaví – nebo slavil ??? – jako „Den učitelů“.

Dnes, v době reforem, přestaveb, nových projektů, koncepcí a anti – koncepcí se na toto datum  pomalu a jistě zapomíná. Pátral jsem v kalendářích po tomto datu s připomínkou svátku učitelů – marně !!!! Našel jsem tam spoustu tzn. významných dnů, ale u data 28. března je pouze svátek Soni. Že bychom si nevzpomněli na své učitele, že by nikdo z nás nezavzpomínal na dny strávené v lavicích.
Tak mi napadá, jaký je vlastně dobrý učitel? Ten, co naučí? Ten, co je oblíbený? Kombinace obou?  Kdo ví. Já si myslím, že je to ten učitel, na kterého s láskou a úctou vzpomínáme i po mnoha letech při vyprávění svým dětem a vnukům.     „ … jó, to tenkrát….“   –  a s touto vzpomínkou se opět vracím do školních lavic mezi své spolužáky a učitele. V myšlenkách se mi  pak vybaví jen dvě skupiny pedagogů – ti dobří a ti špatní.

Nejen na naší škole ve Vidči učilo, učí a bude učit spousta pedagogů, kteří se svým přístupem k dětské duši sami zařazují na místa  v srdcích svých žáků. Každý z nás pedagogů má tu krásnou příležitost spolupodílet se na formování názorů, postojů a chování mladé generace. Občas poslouchám kritická slova na adresu „nerozvážného mládí“. Každému z kritiků bych připomněl, že nejlepší výchovnou metodou je vlastní příklad. Pak se zamyslím nad tím, jaké vzory a příklady předkládáme mladé generaci my „dospělci“ a je mi z toho smutno.

První otázky, které kladu našim dětem jsou: „Líbí se ti ve škole? Neubližuje ti někdo? Těšíš se do školy? Co bys zlepšil?“  Nikdy se neptám: „ Co ses naučil?“  Tato otázka je pro dítě moc těžká a já si na ni umím odpovědět sám.Všichni žáci naší školy byli přijati na studijní obory,  kam se hlásili. Obsazujeme přední místa ve vědomostních soutěžích při porovnání se školami Rožnovska. Ve vědomostních testech dosahují naši žáci v celostátních šetřeních nadprůměrných výsledků. Ale hlavně !!! Pedagogické rady nemusí řešit záškoláctví, závažné kázeňské přestupky, násilí a šikanu mezi žáky.

Proč to všechno připomínám? Jen tak. Chci, abyste si připomněli své školní mládí, své staré pedagogy a dětem připomněli, že právě 28.března bude jejich paní učitelka či pan učitel slavit svátek i přestože není v kalendáři.

Rád bych poděkoval všem učitelům, kteří pracovali a pracují na naší škole a chci jim také popřát  hodně zdraví a pohody.

Mgr. Zdeněk Chrástecký, ředitel ZŠ Vidče

Sdílet: