V pátek 1.4. se v 16 hod. sejdou žáci 2.tř., aby prožili Noc s Andersenem.

Po kratičkém úvodu se přesuneme do místní knihovny, kde nás paní knihovnice D. Karasová přivítá soutěžemi, něco si od pana Andersena přečteme a posléze se vrátíme do školy, abychom povečeřeli.

Program bude pokračovat i dále, děvčata z loňské 9. třídy si připravily

pro děti překvapení, kde mohou něco i vyhrát.

Čekají nás i omalovánky, ke kterým vymyslíme příběhy a sepíšeme je do malé knížečky.

Noc zakončíme pohádkovým videem.

Děti si sebou přinesou spacáky, převlečení na noc, hygienické potřeby, malou večeři a popř. snídani, pití.

 Rodiče by si je měli vyzvednout 2.4. kolem 8 hodiny.

Sdílet: