I v tomto školním roce se žáci, učitelé i správní zaměstnanci naší školy snaží pomáhat těm, kteří to potřebují. Uspořádali jsme dvě finanční sbírky. První sbírka se týkala pomoci pro Centrum pro přípravu koní pro hiporehabilitaci Chrpa – na jejich účet jsme poukázali částku 1 500,- Kč. Druhou sbírku jsme uspořádali pro Občanské sdružení Život dětem, které pomáhá nemocným, opuštěným a handicapovaným dětem. Pro toto sdružení jsme získali 1 260,- Kč. Sluší se poděkovat všem, kteří neváhali přispět.

Eva Mandulová

Sdílet: