31. března a 1. dubna 2011 strávilo 22 žáků 8. a 9. třídy v doprovodu Evy Mandulové a Jaromíry Pečalkové ve středisku Alceda Vsetín – hájence Semetín. Pobytový program byl zaměřen na týmové aktivity, sport a netradiční činnosti. Díky týmovým hrám měl každý možnost poznat, jakou roli v týmu zastává nejraději, v lanovém centru a na lezecké stěně pak každý vyzkoušel svou odvahu a schopnost riskovat. Ani relaxace nezůstala v pozadí, ti opravdu odvážní nechali svůj obličej uvěznit na pár minut v sádře a domů si odnesli vlastní „sádrový“ odlitek. Uvedený pobyt byl částečně uhrazen (a to ve výši 200,-Kč na jednoho žáka) ze sponzorského daru firmy Cobbler, s. r. o. Zašová.

Eva Mandulová, třídní učitelka 8. a 9. třídy

Sdílet: