V tomto měsíci se chlapci a děvčata ze ZŠ hodně věnovali sportu. Děti z 1. a 2. třídy byly  třikrát (1., 8. a15.3.) bruslit na rožnovském zimním stadionu. Naši zástupci se zúčastnili okrskových a oblastních kol ve sportovních soutěžích: vybíjené hochů 5. – 7. třídy ve volejbale hochů a dívek 6. – 9. třídy ve street hockeyi. Pěkného úspěchu dosáhli zejména chlapci – volejbalisté. Na 2.místo v okrskovém kole navázalo 4 místo, které chlapci obsadili v okresním kole v Hovězím. Sportovním vyvrcholením pro sedmáky byl týdenní pobytový lyžařský kurs v areálu Kyčerka ve Velkých Karlovicích. V týdnu od 7. 3. do 11. 3. 2011 se zde dětem věnovali učitelé P. Drda a V. Zemanová, kteří v závěru kurzu pro sedmáky připravili lyžařské závody. V nich zvítězili Radek Fabián a Eva Petruželová.

Našim zástupcům se dařilo i v soutěžích. V okresním kole olympiády z českého jazyka určeném pro žáky8. a 9. tříd a příslušných ročníků gymnázií skončil Štěpán Bařina na 8. místě. Ještě lépe si počínalo družstvo 2. stupně (Eva Večerková, Karolína Smutková, Tereza Mičkalová, Štěpán Bařina) dne 15.března, kdy v soutěži Moudra sovička, pořádané střediskem volného času Rožnov, skončili mezi účastníky z Rožnova a okolí na 1. místě. O jejich vítězství se psalo i v oblastních sdělovacích prostředcích.

Aktivní byl i soubor Valašenka, jehož 30 členů vystoupilo 19. 3. na Josefovském jarmarku v Rožnově p. R. a téhož dne odpoledne potěšili svým vystoupením důchodce v Hážovicích. Dva zástupci souboru se zúčastnily 12. 3. soutěže zpěváček v Rožnově pod R.

Paní B. Zajícová si v místním lidové knihovně připravila besedy o knihách pro sedmáky, osmáky a třeťáky.

Dějěpisné poznatky deváťáků obohatila výstava v rožnovském muzeu s názvem Z historie Rožnova p. R. Jejich prohlídku doplnilo mluvené slovo s hudbou a panely s videoprojekcí (8. 3.).

Žáci, učitelé a správní zaměstnanci přispěli centru pro přípravu a pro hiporehabilitaci částkou 1500,- Kč a občanskému sdružení život dětem zaslali 1260,- Kč.

Dva dny prožili osmáci a deváťáci 31. 3. -1. 4. na pobytovém programu ALCEDA Vsetín ve Vsetíně-Semetíně. Zkusili si lanové aktivity, lezeckou stěnu, týmové hry i relaxační výrobu sádrové masky.

Sdílet: