Začátkem 2. pololetí školního roku 2010/2011 jsem oslovila ing. Dalibora Švece, jednatele firmy Cobbler, s. r. o., s žádostí o sponzorský dar určený k financování mimoškolních aktivit žáků 8. a 9. třídy naší školy. Pan Dalibor Švec zareagoval na mou žádost velmi vstřícně a žákům uvedených tříd poskytl sponzorský dar ve výši 10 000,- Kč. Tento sponzorský dar použijeme na financování pobytů zaměřených na sport a týmové aktivity. Za vstřícné jednání i výši sponzorského daru velmi děkuji.

Eva Mandulová, třídní učitelka 8.a 9. třídy

Sdílet: