V pondělí 11. 4. 2011 v 15.00 hodin proběhla třídní schůzka rodičů a dětí z 1. třídy. Sešli jsme se v hojném počtu, děvčata i chlapci rodičům zazpívali a zahráli pohádku  O veliké řepě, která se mimochodem našim malým hercům velmi povedla. Samozřejmě se také pochlubili, jak už umí číst ve Slabikáři nebo jak bojují v matematice s čísly do 20. Dále byli rodiče seznámeni, co všechno děti ještě čeká, jaké školní či mimoškolní akce do prázdnin proběhnou, jaká je klasifikace  a chování dětí ve 3. čtvrtletí. Také já bych chtěla mým žáčkům poděkovat za pěkné vystoupení a popřát jim hodně úspěchů do jarního období.

  Mgr. Vlaďka Slámová, tř. uč. 1. třídy

Sdílet: