Pro tuto příležitost si děti ze 2. a 3. třídy připravily menší oslavu. Dne 3.5. vystoupila 3.třída  s pásmem písní, zmdelodizovaných básniček. A hosté se také dozvěděli, jak to bylo

s názvem hory Tanečnice. Poděkování patří i pí. učitelce M.Hauserové, která byla ochotna

naše nápady v hodinách HV podpořit. A kolegyni P. Smílkové, která s dětmi vytvořila ve VV dárečky pro maminky. Na úspěchu má podíl pí. učitelka V. Zemanová, se kterou děti napsaly

pozvánku ve VV. Také druhá třída slavila. Pozvala si však i tatínky, protože na Den otců se u nás zapomíná. Přípravy začaly již několik dnů předem. Každé dítě si připravilo hezkou básničku, napsalo pozvánku a v pátek 6.5. vše vypuklo. Dopoledne jsme ještě připravili chlebíčky a v 15hod. zahájili program, který nám zpestřily i některé děti hrou na kytaru, cimbál a flétny. K dobré pohodě při čaji a kávě a chlebíčcích přispěla i babička M. Dobeše, která upekla výborný metrový řez. Závěrem bych chtěla poděkovat pí. Trčkové za pomoc s úklidem.

Společně zapsaly tř. uč. H.Vojkůvková a D. Halamíková

Sdílet: