První akcí měsíce dubna byla Noc s Andersenem, kterou pro žáky druhé třídy organizovala paní D. Karasová, D. Halamiková, H. Vojkůvková a bývalí absolventi naší školy, kteří ještě před nocováním ve škole připravili pro děti mnoho soutěží.

Aktivní byli i vedoucí a děti z Valašenky a pěveckého sboru. Nacvičili společně pásmo Vítání jara, s nímž v pátek 15. dubna dvakrát vystoupili v místním kulturním domě, dopoledne pro školu a odpoledne pro veřejnost. S velikonočním pásmem vystoupili 24. 4. na Soláni a dovršeném jejich činnosti byl dvoudenní zájezd do slovenského Zuberce 28.- 29. 4., kde se tanečníci i zpěváci předvedli v místní základní škole.

Naši sportovní reprezentanti se zúčastnili i několika turnajů, např. 6. 4. okrskového kola v basketbalu dívek (2. místo), 11. 4. okresního kola v basketbalu chlapců, 19. 4. okresního kola v basketbalu dívek, po vítězstvích v předkolech 28. 4. krajského finále ve street hockey v Ostravě.

Druháci byli 26. 4. na besedě v knihovně. Zábavného pořadu s ilustrátorem dětských knih panem Adolfem Dudkem se zúčastnili prvňáci.

Zajeli jsme i na divadelní představení, a to 5. dubna v Novém Jičíně jsme viděli představení Aucassin a Nicoletta (7.- 9. třída) a 20. dubna ve Zlíně Čučudejské pohádky     (3.- 5. třída).

16. dubna měli žáci 9. tř. ve škole přednášku o holocaustu.

Paní uč. Vojkůvková zorganizovala 18. 4. přírodovědnou vycházku pro zájemce ze 3. a 4. třídy k tůňkám na Zuberáku. Zde jim přírodu více přiblížil pan Šulgan.

20. dubna navštívili osmáci Úřad práce v Rožnově p. R. a s panem V. Adámkem besedovali o volbě střední školy a výběru povolání.

V dubnu zhodnotila práci dětí za 3. čtvrtletí pedagogická rada. O jejich výsledcích se mohli informovat i rodiče 1. třídy na společném setkání s tř. učitelkou a dětmi 11. 4. (s pohádkou O velké řepě), ostatní pak na konzultacích 20. dubna.

J. Pečálková

Sdílet: