V prvních dubnových dnech  jsme vyjely s paní uč. Smílkovou v rámci projektu Komenius do Estonska. Tyto výměnné akce nejenže přinášejí do naší školy nové pohledy na výuku, ale i na  školství u nás a v zahraničí. Rovněž si můžeme upevnit zeměpisné, hlavně pak jazykové dovednosti. Sešli jsme se tam ještě s učiteli z Polska a Belgie, abychom si během týdne prožitého v zcela odlišném prostředí, prohlédli několik škol, poznali tamní školní stravování, naučili estonské děti vyrábět  něco málo z toho, co se dělá na naší škole, a naopak oni zase naučili nás, jak se dají použít k výrobě šperků PET láhve.

Když jsme si mohli upéct v tamním muzeu chléb, nebylo to jen tak. Zážitek musel být celý, a proto jsme si museli i vlastnoručně umlet mouku

Během tohoto týdne jsme navázali hezká přátelství, která snad potrvají i nadále.

  D.Halamíková

Sdílet: