Měsíc květen začali žáci 2. stupně výletem do Prahy. Umožnily jim ho České dráhy nabídkou levnějšího jízdného, a tak 3.5. vyrazili do Prahy osmáci a deváťáci a druhého dne šesťáci a sedmáci, kteří procházkou spatřili některé pražské památky.

Den matek (někde i otců) na počátku měsíce na besídkách pro rodiče oslavili druháci, třeťáci a čtvrťáci.

Do divadla v Novém Jičíně si 9. května zajeli žáci první a druhé třídy, kterým se líbil muzikál O Popelce.

Aktivní byli i členové Valašenky, kteří si 21.5. zúčastnili přehlídky dětských souborů v Zubří a 27.5. deset z nich vystoupilo pro budečské seniory – sedmdesátníky.

Pro děti 1. stupně znamená květen i účast na plaveckém výcviku a pro deváťáky ukončení přijímacího řízení. Tři žáci odcházejí na tříleté učební obory, 11 na střední odborné školy a jedna žákyně na gymnázium. Na osmileté gymnázium přechází i jedna žákyně z 5. třídy.

Osm žáků z 5. třídy poslalo své práce do výtvarné soutěže. Pro zájemce z 1. stupně a žáky 8. a 9. třídy zajistila p. uč. Vojkůvková besedu „s indiánem“ – člověkem, jemuž jsou indiánská pravidla blízká.

V květnu pokračovaly cesty našich učitelů do zahraničí v rámci projektu Comenius, a to do Belgie a do Polska.

Ohromného úspěchu dosáhla Karolína Smutková ze 7. třídy, která zvítězila v kategorii 13 – 15 letých v celostátní dopisové soutěži České pošty. Blahopřejeme.

J. Pečálková

Sdílet: