Středa 8. 6. 2011 byla pro děti z 1. třídy naší školy opravdu slavnostní. Byly totiž pozvány do naší knihovny, kde za účasti paní knihovnice D. Karasové, paní B. Zajícové z rožnovské knihovny a paní místostarostky Vidče M. Dudové byly slavnostně pasovány na čtenáře.

Také byl pro ně připraven poučný program, děti si poslechly pohádku, hádaly hádanky, zpívaly písničky, recitovaly básničky a samozřejmě každý žáček musel něco nahlas přečíst.

Za odměnu pak dostaly pěknou knížku, záložku, přihlášku do knihovny a sladkou dobrotu.

Všem se nám v knihovně líbilo a za všechny dárečky ještě jednou děkujeme.

Mgr. Vlaďka Slámová, tř. uč. 1. třídy

Sdílet: