19.5. vyrazily všechny třídy na pobyt v přírodě. Každý ročník si zvolil svůj cíl, nádherné počasí bylo zajištěno. Naše třída se rozhodla pro návštěvu ustájených koníčků pod Hradiskem.

Jedním z úkolů tohoto cvičení je i příprava turisty, vhodné oblečení a sportovní  výkony, proto jsme si zaplatili také jízdu na koních.

Kilometry v nožkách nám vůbec nevadily, zejména když nás na zpáteční cestě obdarovala jedna z maminek – paní I.Mandulová obřími nanuky.

Všichni budeme určitě dlouho vzpomínat na tuto aktivitu, ztmelující kolektiv třídy.

Sdílet: