Ve čtvrtek 12.května se uskutečnila 2.výtvarná dílna, tradičně již ve spolupráci s firmou OPTYS. Tentokrát jsme se zaměřili na práci s papírem. Malí výtvarníci zhotovovali krabičky podle šablon a různými technikami tyto krabičky zdobili. Potom jsme se naučili, pro nás, nové technice, tzv. quillingu. Příští výtvarná dílna se uskuteční až v novém školním roce, kdy se pokusíme takovéto výtvarné dílny realizovat přibližně jednou za měsíc.

Vladimíra Mertová
učitelka výtvarné výchovy

Sdílet: