Měsíc červen bývá tradičně měsícem školních výletů, a tak se naše děti rozjely po Moravě.

1. a 2. třída byly v Dinoparku a Mořském světě v Ostravě, třeťáci si zajeli vlakem do Teplic nad Bečvou, čtvrťáci a páťáci zavítali do ostravské ZOO, Dinoparku a Hasičského muzea. Děti ze 2. stupně byly ve Zlíně (6. a 7. třída), na dvoudenních výletech v Olomouci (8. třída) a ve Všemině (9. třída).

Do rožnovského hotelu Eroplán zamířili 6. června na netradiční hodinu vaření šesťáci. Pochutnali si na slavnostním a čtyřchodovém menu a dozvěděli se něco o správném stolování a společenském chování.

8. června byli za přítomnosti paní Dudové, místostarostky, paní Karasové a Zajíčkové, knihovnic, a třídní učitelky V. Slámové pasováni na čtenáře prvňáčci.

Úplně novou akcí se stal „kadeřnický salón“, ve který se 15. června proměnila jedna ze tříd. Pod rukama budoucích kadeřnic z Rožnova se naše žákyně, dokonce i někteří kluci měnili k nepoznání.

Záchrannou stanici v Bartošovicích navštívili 21. června žáci 3., 4. a 5. třídy, které velmi zaujala slova průvodce i prohlídka zvířat a ptáků.

Závěr školního roku začíná už být tradiční. 27. června proběhla školní olympiáda a 28. června dostali naši žáci (9. třída při slavnostním rozloučení na obecním úřadě) vysvědčení.

A jak byli hodnoceni?

Ze 143 žáků školy bylo chování u všech žáků hodnoceno jako velmi dobré (3 žáci dostali důtku třídního učitele a 1 žák důtku ředitele školy). Prospěch byl u 100 dětí oceněn jako vyznamenání, 42 žáků prospělo a jeden žák neprospěl. Pochvaly obdrželo 65 žáků školy. Ať si proto zaslouženě užívají pohody letních prázdnin.

J. Pečálková

Sdílet: