Také letos se žáci 3. třídy vydali za poznáním do místní knihovny, kde pro ně byla připravena beseda s názvem Na houby do knihovny. I když je toto téma celkem nezvyklé na knihovnu, byla beseda velice zajímavá. Žáci si poslechli básničky o houbách, přečetli si pohádku z knihy Houbeles pictus, hledali v knihovně schované obrázky hub a nakonec řešili úkoly z pracovního listu Tato beseda se dětem velice líbila, proto jsme knihy Houbeles pictus využili i ve výtvarné výchově a ve psaní. A už teď se děti těší do knihovny na příští besedu.

            Pavla Smílková

Sdílet: