Ve čtvrtek 29. září patřila Sahara a její sportoviště dětem ze základní školy. Strávily tu prosluněné, i když zpočátku chladnější dopoledne, jež zaplnilo plnění úkolů na osmi stanovištích. Malí prvňáci a druháci byli pouze diváky.

Smíšená družstva sestavená ze žáků 3. – 9. třídy postupně procházela všemi stanovišti. Hlídka rožnovské městské policie vedená panem Tesárkem jim nejen ukázala výbavu strážníka, ale žáci museli také ukázat, jak znají jednoduchá pravidla pro cyklisty, poznávají dopravní značky či vyřeší jako cyklisté situaci na křižovatce.

Spolupráci prokázali i na stanovištích, kde házeli míčem a kde přenášeli střídavě jeden druhého.

Zajímavé poznatky o myslivosti získali od pana V. Nerada. Ukázal jim lovecké zbraně, vábničky i některé trofeje. Body ocenil to, jak znají zvířata, která žijí v naší přírodě.

S panem školníkem V. Fabiánem si vyzkoušeli střelbu ze vzduchovka, na stanovišti vedeném paní učitelkou Mertovou zkoušeli míčky schazovat plechovky a paní učitelka Pavlíčková jim měřila, kam až doskáčou jako celé družstvo dvojskoky. Také prokázali znalost topografických značek u paní učitelky Smílkové.

Na vše dohlíželi ředitel školy Z. Chrástecký a pan učitel Ludvigh.

Dopoledne se vydařilo a děti se vzájemně více poznaly, pomáhlaly si i přesto, že družstva byla sestavena napříč třídami. Nakonec všichni zatleskali vítězům: družstvu vedenému Terezkou Mičkalovou (315 bodů), druhé skončilo družstvo vedené A. Fabiánovou a třetí v pořadí vedla B. Škařupová.

J. Pečálková

Sdílet: