Po slavnostním zahájení šk. roku dne 1. září se už následující den rozběhla výuka ve třídách podle rozvrhu. Třídními učiteli jsou D. Halamíková (1. třída), V. Slámová (2. třída), P. Smílková (3. třída), D. Hladká(4. třída), P. Drda (5. třída), Š. Pavlíčková (6. třída), V. Mertová (7. třída), D. Kovářová (8. třída) a E. Mandlová (9. třída). Bez třídnictví jsou J. Pečárková a L. Ludvigh. Ve dvou odděleních školní družiny jsou děti vedeny H. Vrágovou a D. Třeštílkovou. Ve vedení školy pracují ředitel školy Z. Chrástecký se zástupkyní E. Mandlovou a hospodářkou L. Maléřovou.

Velmi aktivní byl soubor Valašenka, který vystoupil na oslavách 600 let obce Hážovice, zahájení školního roku ve Vidči, v Kněhyních na pořadu Fan klubu Petra Nováka, na oslavách města Zubří a při vítání občánků ve Vidči.

Prvňáčci prožili výukovou hodinu klavíru s lektorkou ZUŠ dne 8. 9. a o týden později podobnou hodinu, zaměřenou tentokrát na hudební nástroj violu. Zaujal je jistě také výlet do ZOO v Lešné, kam je doprovázeli deváťáci jako jejich průvodci i ochránci (22. 9.).

21. září byla třídní Š. Pavlíčková se svými šesťáky ve valašskomeziříčské hvězdárně na programu Sluneční soustava.

Třídní čtvrťáků D. Hladká navštívila s dětmi kino v Rožnově (12. 9.) a poznávali se při hrách a táboráku (22. 9.).

Koncert skupiny Navalentyn sledovali všichni žáci v tělocvičně školy dne 23. září.

Měsíc září jsme zakončili 29. září sportovním dopolednem na Sahaře, kde smíšená 13-ti členná družstva žáků 3.-9. třídy plnila úkoly na osmi stanovištích (dvojskoky, hod míčem, topografické značky, vzájemné přenášení, poznávání přírody, dopravní znalosti, střelba ze vzduchovky a hod míčkem na cíl). Vše připravili učitelé Tv.

Pro děti byla zajímavá i „rošáda“ 30. září, kdy se vzájemně vyměňovali a prožili vyučovací hodinu v úplně jiné třídě.

Pokračuje i projekt Comenius mezi naší školou a školami z Estonska, Belgie a Polska. V jeho rámci prožily týden s kolegy z jiných zemí v belgické škole p. uč. Kovářová a Mertová.

Sdílet: