Ve čtvrtek 3. 11. 2011 jsme využili nabídky Střední školy hotelnictví a gastronomie ve Frenštátě pod Radhoštěm a navštívili školu, která pořádala „Den otevřených dveří“ .

Žáci 6. a 7. třídy se mohli inspirovat pro svou výuku praktických činností, žáci 9. třídy mohli navíc získat informace týkající se studia na této škole. V průběhu prohlídky jsme viděli učebny, v nichž probíhá teoretická i praktická výuka, pozorovali jsme současné studenty školy při práci, dokonce si zájemci z naší školy mohli sami některé činnosti vyzkoušet. A tak si naši žáci zkoušeli namíchat koktejly a vyřezávat ornamenty z ovoce a zeleniny. Zeleninová a ovocná „dílka“ patřila k nejzajímavější podívané celé naší exkurze. Pro potěšení oka přikládáme i pár fotografií.

Eva Mandulová, třídní učitelka 9. třídy

Sdílet: